Dijital Dönüşümün Neresindesin ?Microsoftun CEO'su konumundayken Bill Gates yazdığı "Dijital Sinir Sistemiyle Düşünce Hızında Çalışmak" adlı kitabında "Tıpkı yaşayan bir organizma gibi bir kuruluş da ancak ihtiyaç duyan bölümleri istediği zaman bilgi ileten bir sinir sistemi varsa düzenli çalışabilir." demişti. "Düşünce Hızında Çalışmak, dijital sinir sisteminizin bütün sistem ve prosesleri ortak bir altyapı üzerinde nasıl bir araya getirebileceğini, bilgi nehirleri oluşturup, şirketinizin verim, genişleme ve kar alanlarında dev adımlar atmasını nasıl sağlayacağını gösteriyor." Bill Gates'in 1999 yılında kitabında bütün detayları ile anlattığı entegrasyon, aslında bugün Dijital Dönüşüm dediğimiz kavramın detaylı bir özetidir. 20 yılı geçen süreden beri gelişen teknoloji, nesnelerin interneti, artan iletişim hızı gibi birçok etkenler bugün Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 olarak karşımıza çıkmaktadırlar.

İletişim ve Sosyal Medyada Dijital Dönüşüm

Sinir sisteminin en büyük parçalarından biri olan eMail, yıllarca şirketlerin iletişim için kullandığı en etkin araç oldu. Şirketler dünyanın her yerindeki iş birlikleri için uzaklık, saat vb. farklardan etkilenmeyerek anında haberleşmeyi büyük fırsatlara çevirdiler. Ancak değişen dünyada artık email önemini yitirmemekle birlikte hızlı haberleşme ve pazarlama hatta satış süreci için tek bir araç değildir.

Günümüzde şirketler satış ve pazarlama çalışmalarında, hizmet ve ürün sağlayıcılarla iletişimde ve en önemlisi müşteri ile iletişim için email dışında, Facebook, Instagram, WhatsApp, Skype, Twitter gibi araçları büyük bir yoğunlukla kullaıyorlar. İşte burada kendi kendinize sorabileceğimiz en önemli soru şudur :

- Sözü edilen sosyal medya iletişim araçlarını şirketimin iş süreçleri içinde entegre olarak kullanabiliyor muyum ?
- Yoksa her bir sosyal medya aracını etkin kullanıyorum ama bunları işimle direk olarak ilişkilendirmeyerek bu iletişim yöntemlerinden yeterli olarak verim alamıyor muyum ?
- Bu iletişim yöntemlerinden ne kadar verim elde ettiğimi net olarak göremiyor muyum ?
Bu sorular gelecekte şirketinizin nerede olacağına dair çok önemli sorulardır.

Şirket içi İşleyişte Dijital Dönüşüm

Dijital Transformation

Pazarlama faaliyetleri teklif ve satışa, satış işlemi sipariş, hizmetin ya da ürünün teslimi ve ödeme işlemlerine ve sonucunda da şirketinizin mali takibinin yapıldığı muhasebeye dönüşerek şirket içinde sürekli yaşayan bir hayat oluştururlar. Dijital dönüşümün asıl amacı tüm bu proseslerin iş süreçlerinizle entegre olması ve insan hatalarından en yüksek seviyede arındırılması böylelikle her sürecin şeffaf, kontrol edilebilir ve takip edilebilir olmasını sağlamaktır.


Şirketinizin tüm bu süreçlerde ne durumda olduğunu öğrenmek için dijital dönüşüm uzmanları ile birlikte çalışarak, tüm süreçleri analiz ederek çalışma yapmanız gerekir. Burada yapacağınız yatırım, şirketinizi geleceği hazırlayacak ve yaşanan bu iletişim devrimi karşısında zarar görmemesini aksine diğer şirketler karşısında büyük avantaja sahip olmanızı sağlayacaktır.


Yorum Yapın
Ad

Soyad

Email

Mesaj

Demo Talep Edin
Ad

Soyad

Email

Mesaj