Dijital Dönüşüm

Dijital Dönüşüm, insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarında gerçekleşmesi gereken bütüncül dönüşümdür.

Dijital dönüşümü şirketimizde uygulamak zorundayız çünkü dijital dönüşüm artık bir seçim ya da tercih değil, tamamen bir zorunluluktur. Dijital ekonomide daha etkili rekabet edebilmek için değişim yapmazsak, bu değişimin dışında kalırsak rekabet ortamında barınamayacağız.

Wikipedia Dijital dönüşümü şöyle açıklıyor : Dijital dönüşüm, toplumsal ve sektörel ihtiyaçlara dijital teknolojilerin entegrasyonuyla çözüm yaratmanın ve buna bağlı olarak iş yapış şekillerinin ve kültürün gelişmesi ve değişmesi sürecini tanımlayan bir ifadedir. Yaratıcılığı ve inovasyonu merkeze alan dijital dönüşüm, geleneksel metodlardan daha verimli sonuçlar elde etmek için ortaya çıkmıştır.

Dijital Dönüşüm ile günümüz teknolojilerini kullanın, kitlelere daha fazla ulaşarak iş hacminizi artırın!

Dijital-Transforsyon

Dijitalleşmenin günümüzde giderek önem kazanmasının başlıca nedeni, iş sürecini çok daha anlaşılır, verimli ve hızlı bir hale getirmesidir.

Teknolojinizi geliştirirken iş süreçlerinizi de gözden geçirerek güncelleyemezseniz dönüşümün parçası olamazsınız.


Dijital dönüşüm, pandemi süreci ile birlikte daha fazla vurgulanmaya başladı. Bu süreçte dijitalleşme sürecini daha önce gerçekleştirmiş şirketler uzaktan çalışma politikasını başlatıp verimli bir şekilde çalışmalarını devam ettirirken paralelinde, dijitalleşme sürecini tamamlamamış olan şirketler de çok büyük sancılar yaşanmaya başladı.


Şirketinizin dijital dönüşümünü yaparken öncelikle organizasyon yapısını ve süreçlerini anlamaya çalışarak mevcut durumu analiz ediyoruz. Çünkü mevcut durum sektörden sektöre, şirketten şirkete hatta departmandan departmana kadar değişiklik gösterebilir. Süreçlerdeki eksiklikleri, hataya açık noktaları bularak uygulanacak proje dahilinde yol haritaları çıkarıyoruz. Bu analizleri sadece şirket içinde değil, şirketin global ve yerel rakipleri için de yapıyoruz; bu da bize rakiplerimizden daha ileri nasıl gideriz sorusunun yanıtlarını bulmamızda ipucu veriyor.

Sonuç olarak şirketinize özgü özel bir elbise dikiyoruz, şirketin büyüklüğü, gelişmişliği, etkinliği ne olursa olsun yaklaşımımızı şirkete göre belirliyoruz.


Dijital-Dönüşüm


Özetlemek gerekirse Dijital Dönüşüm bir kurum, şirket veya organizasyonun, pazarlamasından, organizasyon yapısına ve yönetim şekline kadar tüm iş süreçlerini en son teknolojik araçlarla yeniden yapılandırmasına verilen genel isimdir.


Dijital dünya için ilk adımı atabilirsiniz :

Hemen bizimle iletişime geçin ihtiyacınızı ve beklentinizi analiz edelim, iş süreçlerinizi yeniden oluşturalım, süreçleri ölçümleyerek yol haritanızı belirleyelim.